Parat skriver i en pressemelding at de har bedt YS varsle NHO om at det vil bli satt i gang sympatistreik for å støtte de streikende kabinansatte.

– Sympatiaksjoner er hjemlet i hovedavtalen mellom partene. YS vil nå ta kontakt med NHO og varsle om at dette vil bli igangsatt, heter det i pressemeldingen fredag kveld.

Les mer:

Streik truer solturistene

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier at dette betyr at flystreiken kan bli kraftig opptrappet.

Parat organiserer de fleste yrkeskategorier innen bransjen. Disse samarbeider gjennom sammenslutningen Parat Luftfart, som har 2.600 medlemmer.

– Vi har registrert at TUI fly Nordic tyr til ulovlige midler som undergraver streiken. Det er helt uakseptabelt at arbeidsgiver ikke respekterer arbeidslivets spilleregler, men tar i bruk ulovlige virkemidler i en lovlig aksjon, sier Jan Levi Skogvang, som leder Parat Luftfart.