Kontrollene resulterte i at utenlandske selskaper blir avkrevd 21 millioner kroner i ubetalte passasjeravgifter. Resultatet fører til at Tollvesenet også vil gjennomføre storkontroll på Gardermoen.

Det er selskaper som flyr charterturister og bare lander på de norske flyplassene av og til som sniker seg unna passasjeravgiften som er på 250 kroner per flypassasjer.NTB