Myndighetene skal erstatte bortfallet av de forsikringsordningene som gjelder flyselskapenes skader når skadene er påført av tredjepart og forårsaket av krigs— eller terrorhandlinger eller kapringer av fly.

Forsikringsselskapene har meddelt flyselskapene at dersom de ikke tegner ny og dyrere forsikringspremie fra midnatt, natt til tirsdag 25. september, ville ikke flyene kunne settes inn i offentlig passasjerbefordring.

Også den danske regjering har besluttet å gi SAS og de danske flyselskapene den forsikringsgaranti de har bedt om. Den svenske regjering hadde inntil mandag kveld ikke uttalt seg, men det ble undersøkt om Riksdagens trafikkomité kunne hurtiginnkalles for å kunne ta et såkalt komitéinitiativ før regjeringen får seg forelagt et forslag til beslutning.

Ikke alternativ

— Slik som omstendighetene var, forelå det ikke noe alternativ til å gi flyselskapene en håndsrekning, sier samferdselsminister Terje Moe Gustavsen til NTB.

— Det var snakk om store endringer i forsikringsavtalene, og vi ble bedt om å være med på store garantiordninger. Selvsagt håper vi jo ikke at de noen gang skal komme til anvendelse. Det er jo en ekstraordinær situasjon når markedet ikke lenger kan tilbys forsikringsprodukter som var vanlig tidligere, sier Moe Gustavsen.

Regjeringen legger kommende fredag fram en stortingsproposisjon om saken. Den inneholder etter det Moe Gustavsen opplyser, ikke noe om hva staten vil gjøre når 30-dagers perioden er over. Dette må vi ta etter hvert som tingene dukker opp, sier han til NTB.

Bidrag 1/2 dollar

Regjeringens opplegg innebærer at staten sørger for forsikringsdekning for blant annet terroranslag for en periode av 30 dager, med en halv amerikansk dollar - ca. kr. 4,35 - per passasjer. Flyselskapene skal betale 1,25 dollar - vel kr.10,90 - mer enn hittil per passasjer for passasjer- og flyforsikring.

Staten garanterer i denne månedsperioden for dekning av den reduserte premieutbetalingen fra 1.750 millioner dollar (ca. kr. 15,2 milliarder kroner) til 50 millioner dollar (vel kr. 435 millioner kroner) til såkalt tredjeperson ved en større ulykke.

Glad for løsning

Både i SAS og i Braathens er det glede over at regjeringen har vedtatt å tre støttende til med en garanti.

— Vi er glade for løsningen, for nå er saken satt på agendaen hos myndighetene, selv om vi håper at både terrorbildet og forsikringspremiene endrer seg til det bedre de nærmeste 30 dagene, sier informasjonssjef Anne Grete Ellingsen i Braathens til NTB.

Informasjonsdirektør Simen Revold i SAS Norge sier at det fortsatt er en del mindre ting som må på plass før det skandinaviske selskapet er fornøyd, men setter pris på at det kom til en løsning i regjeringen mandag.