Men om de reisende fortsatt skal kunne forholde seg til bonusavtaler på innenriksrutene, er i dag tvilsomt. Flere aktører utenfor flyselskapene mener at SAS— Eurobonus og Braathens- Wings dager er talt på innenriksrutene etter at Konkurransetilsynet har gjort seg ferdig med vurderingen av SAS- kjøp av Braathens. I SAS ønsker man overhodet ikke å kommentere nærmere noen av de spørsmål som Konkurransetilsynet trolig vil stille partene.

I salgs-/kjøpsavtalen mellom Braathens og SAS heter det at de to bonusprogrammene skal beholdes, og at det skal kunne skje poengopptjening og uttak på tvers av programmene. På lang sikt vurderes det å slå sammen Eurobonus og Wings til ett program.

Ingen forutsigelser I forbindelse med enigheten om at SAS skal kjøpe Braathen, er det gitt en garanti for at prisene ikke skal økes i inntil to år, forutsett at det ikke skjer ekstraordinære forhold som tilsier noe annet.

Ingen i de to selskapene kan i dag forutse hva som vil bli situasjonen når prisgarantien er over. Og ingen vil gi noen prisgarantier. Slike garantier må man stå ved, og det er ingen gitt å si eksakt hva inflasjonen, lønnsomkostningene, drivstoffavgiften og forholdet mellom kroner og dollar, og andre kostnader blir.

Overkapasitet Men Braathens sjef Arne A. Jensen har uttalt at når de to selskapene slutter å fly "vinge mot vinge" og man får bukt med den overkapasitet som er på det norske innenriksnettet, kan dette gi grunnlag for en ordinær prisutvikling etter de to årene.

Frode Geitvik, informasjonsdirektør i Braathens, sier til NTB at selskapenes priser vil ha like stor spennvidde som i dag, men det sier seg selv at de to selskapene - når SAS har overtatt Braathens - ikke vil konkurrere på pris på de samme rutene. Det er jo derfor vi har søkt hjelp hos SAS, sier Geitvik.

-En bedre balanse mellom den flykapasitet som settes inn og etterspørselen vil gi bedre lønnsomhet ved at flere flypassasjerer ved hver avgang er med på å dele omkostningene. Dette vil gi grunnlag for lavere billettpriser, sier Geitvik.

Han peker også på at de mange halvtomme flyene som binder opp store deler av selskapenes flyflåter, kan settes inn for eksempel mellom Nord-Norge og Oslo og mellom norske flyplasser og utlandet.

Som i Europa -I to år gir vi en garanti. Og den står vi ved. Og vi tror at dette er en beslutning som i seg selv ikke fører til en ugunstig prisutvikling senere, sier informasjonsdirektør Simen Revold i SAS til NTB.

-Garantier fører generelt med seg at man må stå ved den, selv om bransjen opplever store endringer og mye kan skje som innvirker på prisfastsettelse. Men det er vår oppfatning om fremtiden, slik vi kan vurdere den i dag, er at vi ikke får en annerledes prisutvikling i Norge enn i resten av Europa, sier Revold.

Verken Revold eller andre i SAS-ledelsen vil kommentere hvilke spørsmål Konkurransetilsynet kan komme til å stille SAS og Braathens - heller ikke fremtiden for bonusordninger på innenriksrutene.

-Jeg forstår selvsagt at publikum er opptatt av dette, og at fremtiden for slike programmer er interessant for reisende som allerede har opptjent seg poeng, sier Revold.

I Sverige foreligger det en rettsavgjørelse hvor flypassasjerer på SAS- ruter mellom Stockholm og Malmö og Stockholm og Göteborg ikke lenger kan få opptjent poeng.

-Til dette har jeg sagt tidligere, at avgjørelsen er enestående i internasjonal luftfart, sier Simen Revold.

NTB