I selskapene er det et eget nettverk der det er lagt opp flere møter i semesteret, og der gjerne representanter for tollvesen og politi deltar. Representanter for nettverket skal på et AKAN-seminar i oktober fortelle om erfaringene med samarbeidsprosjektet på tvers av firmagrensene. SAS har tidligere fått AKAN-prisen for sitt interne antirusarbeid, det samme har Vinmonopolet og Høgskolen i Agder.