Et av sparetiltakene BT har funnet under gjennomgangen av statsbudsjettet finner vi på fly-siden.

På fem år sparer staten 250 millioner kroner på flyanbudene. Hvordan? De forlenget kontraktene fra tre til fem år.

Nye krav

Det skriver Fornyings— og administrasjonsdepartementet (FAD) i statsbudsjettet:

I tilknytning til at Samferdselsdepartementet skulle tildele kontrakter på 18 regionale flyruter ble kravene for å få lov til å kunne gi anbud på regionale flyruter endret, etter uttalelser fra blant annet Konkurransetilsynet. Samferdselsdepartementet forlenget blant annet anbudsperioden fra tre år til fem år. Dette førte til at de årlige kostnadene på flykontraktene ble redusert fra om lag 430 mill. kroner til 380 mill. kroner.

Mer konkurranse

Statssekretær Geir Pollestad (Sp) i Samferdselsdepartementet presiserer at det siste anbudet på regionale flyruter hadde en kontraktslengde på fire år.

— Det vi ser er at for å få en bedre konkurranse på luftfarten, så må vi ha lengre kontraktsperioden.Statssekretæren forklarer dette med at selskapene som leverer anbud må ha på plass mannskap og bygge opp baser i forbindelse med de regionale flyrutene.

— Da blir tre år litt for kort tid å gjøre dette på. Men er det snakk om fem eller fire år så har man lengre tid å fordelen den grunninvesteringen på.

Mer usikre

Den som er i markedet fra før av, som Widerøe i dette tilfellet, mister dermed litt av konkurransefordelen. Samtidig var det nettopp Widerøe som vant de siste anbudene.

— Men usikkerheten deres i forbindelse med at det var en ekstra konkurranse i forbindelse med dette slo positivt ut i prisforslaget deres, sier Pollestad, og legger til:

— Det er bare én ting som er verre enn monopol, og det er privat monopol.

Vil samarbeide mer

Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) mener det offentlige var nødt til å planlegge mer systematisk.

Hun etterlyser mer innkjøpssamarbeid på tvers av departementer og direktorater. Innsparingene staten har hatt på regionale flyruter, som man oppnådde bare ved å endre på anbudslengdene, mener hun viser hvor viktig det er at staten er en bevisst kunde.

— Dette er noe vi jobber mye med. Det er flere hensyn å ta i anbudsrunder enn prisen. Vi må også sørge for at det ikke bare er de store leverandørene som kommer med.