17. desember 1997 kunne blitt den svarteste dagen i norsk flyhistorie. Et MD-80 fra SAS med 123 passasjerer om bord var på vei fra Tromsø til Oslo lufthavn Fornebu. Samtidig var et charterfly av typen Boeing 737 fra Air Europe på vei fra Syden til Bodø.

100-200 meters klaring

I luften over Trondheim møttes de to passasjerflyene, og var svært nære på å kollidere i luften.

— I vår rapport konkluderte vi med at det var mellom 100 og 200 meter mellom flyene, opplyser direktør for Havarikommisjonen for Sivil Luftfart (HSL), Finn Heimdal, til bt.no.

Nestenulykken skjedde på grunn av en svikt i koordineringen mellom to sektorer. Dette førte til at det ene flyet midlertidig fikk tildelt en høyde det ikke skulle ha.

Foreslår unnamanøver

HSL-direktøren mener det finnes flere likhetstrekk mellom ulykken den gang og flykollisjonen over Sør-Tyskland natt til tirsdag. Samtidig understreker han at det er blitt langt sikrere å fly siden nestenulykken i 1997, til tross for økt trafikktetthet over Europa. De siste fem årene har nemlig alle fly som trafikkerer kontrollert luftrom fått installert varslingssystemet TCAS (Traffic Collision Avoidance System).

— Dette er et automatisk varslingssystem som skal foreslå løsninger når to fly nærmer seg hverandre. Systemet skal foreslå den unnamanøveren som beregnes som den sikreste, ut ifra vinkel, høyde og hastighet, forklarer Heimdal.

Tror flyene hadde varslingssystem

Han har foreløpig ikke fått nok informasjon om ulykken i Sør-Tyskland til å si noe om hva som forårsaket flykollisjonen mandag kveld, men tar det for gitt at begge flyene hadde installert TCAS-systemet.

— Vi vil få vite mer når ulykkesrapporten foreligger. Vanligvis er den klar etter et års tid, men i løpet av nærmeste halvår vil det nok foreligge en foreløpig rapport, antar Heimdal.