– Vi er strålende fornøyd med valget av Sverre Quale. Det er veldig positivt at det kommer noen med skikkelig faginnsikt når det gjelder flysikkerhet, sier leder Rolf Skrede i Norsk Flygelederforening til Aftenposten.no. Men Skrede tror ikke Quale vil kunne få en slutt på problemene i Avinor over natta.

– Det vil ta år å rydde opp i det som er skjedd i regimet under Randi Flesland, sier Skrede.

Fra Havarikommisjonen

Quale tiltrer som administrerende direktør i Avinor 18. april i år. Han er 49 år, utdannet sivilingeniør og kommer fra stillingen som direktør i Statens havarikommisjon for transport. Fra 2001 til 2003 var Quale direktør med ansvar for sikkerhet, helse og miljø i daværende Luftfartsverket og senere Avinor. Han har også vært direktør i Statens jernbanetilsyn og hatt diverse lederstillinger i Saga Petroleum AS.

Quale overtar etter Nic. Nilsen som har vært konstituert direktør siden Randi Flesland fratrådte i desember. Han blir ny sjef i et selskap i omstilling, i og med at Avinor er under evaluering av Samferdselsdepartementet.

– Det er viktig at Avinor endrer seg med tiden. Jeg ser fram til å komme tilbake til Avinor, sa Quale da han ble presentert som selskapets nye leder under en pressekonferanse i Oslo onsdag ettermiddag.

Styret fornøyd

– Styret i Avinor er svært tilfreds med å ha funnet en kandidat som fyller kravene vi har satt til sikkerhetsfaglig kompetanse. Quale har de beste forutsetninger for å videreutvikle sikkerhetsorganisasjonen Avinor, sier styreleder Anders Talleraas i en kommentar.

I tillegg til den sikkerhetsfaglige vurderingen har Avinor-styret lagt vekt på at Quale har erfaring fra næringslivet.

Avinor AS ble opprettet som aksjeselskap heleid av staten i 2003. Selskapet eier og driver 46 flyplasser i Norge.