– Fleslands avgang er svært positiv for både norsk luftfart, flysikkerheten og flypassasjerene, mener Magne Jerpstad, ansattrepresentant i Avinor-styret og medlem av Norsk Flygelederforening (NFF).

Han sier at avgangen vil føre til et bedre arbeidsmiljø, som kan skape mer stabilitet i flytrafikken.

– Dette kan ha en positiv virkning på den måten at de ansatte og ledelse fremover vil spille på lag. Det vil føre til at folk i større grad ønsker å yte en ekstra innsats for flypassasjerene, sier Jerpstad til NTB.

Jerpstad skryter av Nic. Nilsen, som er konstituert som ny Avinor-sjef.

– Nilsen er en høyt respektert leder som evner å motivere sine ansatte. Han kan skape en ny giv blant de ansatte, sier han