Tiden arbeider bokstavelig talt for både SAS-Braathens og de reisende som sanker bonuspoeng for å sikre seg gratisturer.

I Stortinget er det en voksende opposisjon mot å avvikle bonusordningen, selv om SAS og det SAS-eide Braathens blir enerådende på innenlandsmarkedet.

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og trolig også SV og Frp heller til at vi bør beholde bonussystemet også på innenlandstrafikken.

SAS fikk utsettelse

Men uansett hvilken skjebne ordningen får kan flytrafikanter innenlands samle opp bonuspoeng like til 1. juli.

Konkurransetilsynet hadde opprinnelig satt 1. mai som siste dato for poeng på innenlandsturer. Men pressetalskvinne Siv Meisingseth i SAS sier til Bergens Tidende at selskapet har bedt om såkalt oppsettende virkning mens ankebehandlingen pågår.

— Vi anket avgjørelsen i Konkurransetilsynet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet 8. april. På grunn av det kompliserte tekniske systemet som må legges om hvis avgjørelsen blir stående, trenger vi mer tid på oss. Derfor er fristen blitt utsatt til 1. juli, sier hun.

Avdelingsdirektør Steinar Undrum i Arbeids- og administrasjonsdepartementet sier på sin side at klagen er til behandling. Foreløpig er den sendt tilbake til ytterligere vurdering i Konkurransetilsynet, og det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si når saken er ferdigbehandlet i departementet.

- Bør følge andre land

Stortingsrepresentant Jorunn Ringstad (Sp) bekrefter på sin side overfor Bergens Tidende at det både i hennes eget og flere andre opposisjonspartier er sterk skepsis mot å avvikle bonusordningen.

— Vi må ha is nok i magen til å avvente det arbeidet som pågår på nordisk plan om hva som bør skje med denne ordningen. Vi må i hvert fall ikke foreta oss noe som bryter med praksis i andre land, slik at vi får et særnorsk fenomen.

— Bonusordningen er allerede avskaffet på svensk innenlandstrafikk?

— Ja, på noen strekninger.

— Har du ikke sans for Konkurransetilsynets argument om at vi vil få billigere billetter hvis bonusordningen blir avskaffet?

— Det har vi i så fall ingen garanti for. Det er nettopp dette vi må ha nærmere utredet, sier Ringstad.