Det opplyser havnefogd i Fredrikstad og Sarpsborg, Gunnar Umbach Hansen, til NTB. Umbach Hansen anmodet Kystdirektoratet om assistanse da det onsdag kveld ble oppdaget et halvannet kilometer langt oljeflak i skipsleia utenfor Hvaler.

Det er mest sannsynlig et utslipp av olje fra Borregaard fabrikker som har forårsaket oljesølet. Det bekrefter vakthavende ved Kystdirektoratets Beredskapsavdeling, Ingrid Lauvrak, til NTB. Hun sier Kystdirektoratet antar at oljeflaket utenfor Hvaler og oljesølet i Glomma stammer fra samme kilde, men ingen prøver er foreløpig analysert som kan bekrefte dette.

Kystdirektoratet har ingen aksjonsplikt i dette tilfelle fordi oljesølet faller inn under ansvaret til Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning (IUA) i Østfold.

Setter stab

Det er havnefogd Umbach Hansen som leder IUA i Østfold der politi, brannvesen og havnevesen er representert.

– Vi setter stab tidlig torsdag morgen og håper å ha et rekognoseringsfly på vingene straks det blir lyst, sier Umbach Hansen.

Han opplyser at arbeidet med å finne kilden til oljesølet har vært vanskelig på grunn av isforholdene.

– Oljen har mange steder kommet inn under isen og er derfor ikke synlig, sier havnefogden.

Lenser ved Øra

IUA klarte i løpet av onsdagen å få lagt ut lenser som hindrer oljesølet i å trenge inn i fuglereservatet på Øra i Fredrikstad.

– Det har vært store problemer fordi isen ødelegger lensene, sier Umbach Hansen.

Han tror imidlertid at de har lyktes i å sikre reservatet som er et av de betydeligste i Øst-Norge.

Det var først onsdag kveld man oppdaget oljeflaket ved Hvaler som er rundt 1,5 kilometer langt og 200 meter bredt.

– Vi fikk melding om oljesølet like før mørket kom og kan ikke gjøre noe mer enn å overvåke det fram til det blir lyst, sier operasjonsleder i Østfold politidistrikt, Tommy Antonsen, til NTB.

Han sier det er observert rundt 35 tilsølte svaner i området.

Oljen ligger i skipsleia der det flyter mange store isklumper. Det er derfor ikke aktuelt å bruke lenser, ifølge Antonsen.

Ukjent tidspunkt

Det er uklart når utslippet fra Borregaard har funnet sted. Ifølge Lauvrak har det vært sterk strøm og vind som gjør at oljen raskt kan ha nådd fram til utløpet av Glomma og videre ut mot skipsleia.

Umbach Hansen sier at oljesølet ble oppdaget allerede mandag, men værforholdene var slik at man bare kunne spore oljen fra Fredrikstad og oppover til Borregaards fabrikker. Til IUA har heller ikke Borregaard villet bekrefte noe utslipp, sier havnefogden.

Lauvrak sier Borregaard skal levere en skriftlig redegjørelse om hva som er skjedd, men har muntlig innrømmet at det har vært et oljeutslipp ved bedriften.

Det er tatt prøver både ved kilden for oljesølet og videre utover i Glomma som nå er til analyse. Før analysene er klare vil Kystdirektoratet ikke si noe bestemt om omfanget av utslippet, men Lauvrak fastholder at man antar alt sølet har samme kilde, selv om det ikke foreligger definitive bevis.