Arvid Berentsen

Domkirkeplassen — Ny Olavskleiv, krysset Løkkeveien - inn i Jens Zetlitz' gate - Wesselsgate - Kannikgata, kjørte videre derfra inn i Solagata som går i undergang under Madlaveien - langs Tjodolvs gate til Gamlingen - Vålandsgata, videre på gangvei mot Bekkefaret og i undergang under Fridtjof Nansens vei, forbi sykehuset, på gangvei til mellom Ullandhaug skole og Barnas hus barnehage, forbi SIF stadion og på gangvei til Solveig Bergsliens gate. Over Auglendsveien opp Tyrihansveien og Tjensvollsveien, gjennom Peer Gynts gate, så et langt stykke langs Mor Åses vei, til Stranddalsveien og litt nedover mot motorveien til Lyses trafostasjon hvor bilene ble satt i brann.