— Dette er fortvilet, sier Rune Voldsrud, daglig leder ved Fåvang Sag.

Han fikk i dag besøk av representanter fra Gjensidige forsikring som var til befaring på sagbruket. Flommen har skapt store skader på sagbruket hans. Nå er opprydningsarbeidet i gang.

— Jeg blir nedfor. Jeg vil ikke anslå hvor mye vi har tapt, men vi har mistet materialer for mange millioner, sier han til aftenposten.no mens han geleider de besøkende rundt på eiendommen.

Flommen har blant annet tatt med seg store mengder av den ferdigskjærte planken. Han regner med å være i gang igjen ved sagbruket fredag, men salget går som normalt.

Normalnivå først om flere uker

Først rett etter helgen venter Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) at Mjøsa vil nå sitt høyeste nivå. Da har man også lagt inn effekten av noe nedbør de kommende dagene. Men blir det mye nedbør, vil bildet kunne endre seg.

— Mjøsa vil nå sitt toppnivå med en 40–45 centimeter høyere vannstand i forhold til i går om cirka en uke, opplyser vakthavende hydrolog Inger Karin Engen i NVE.

— Vi venter imidlertid mer nedbør over den nordlige del av Sør-Norge fra fredag ettermiddag og i helgen. Hvor store nedbørmengdene blir er usikkert. Kulminerer flomtoppen i Mjøsa over helgen, vil det likevel gå flere uker før innsjøen har sunket tilbake til sitt normalnivå.

Vannstanden synker

Ifølge NVE har vannstanden i Gudbrandsdalslågen vært synkende siden søndag og i Glomma synkende siden lørdag.

— Vi regner ikke med noen flomtruede områder sør for Mjøsa. Men i den øvre del av Vorma forventes vannstanden å stige. I Øyeren er derimot maksimalnivået nådd. Vi tror derfor ikke Lillestrøm blir rammet selv om det vil ta litt tid før vannstanden i Øyeren synker igjen, sier Inger Karin Engen.

Etter at flommen kulminerte i Mjøsa i 1995, sank vannstanden med cirka 10 centimeter i døgnet den første tiden. Skjer det samme fra begynnelsen av neste uke, vil det likevel gå rundt ti dager før man er under en begynnende skadevannstand. Deretter vil det gå flere uker før Mjøsas vannivå er tilbake til det normale.

Mer nedbør

Ifølge Meteorologisk institutt på Blindern i Oslo vil det komme relativt mye medbør inn over Sør-Norge fredag, i alt rundt 20 millimeter.

Regnet vil natt til fredag komme inn over Oslo før det brer seg nordover, og når traktene nord for Lillehammer midt på dagen. Men også lørdag vil det kunne falle en del regn over spesielt de nordlige deler av Sør-Norge.

— De områdene som har hatt de voldsomme skadene får ikke så veldig mye nedbør i dagene som kommer, sier vakthavende meteorolog Øyvind Johnsen ved Meteorologisk institutt.

Johnsen mener vi har sett det verste av flommen. Flommen i pinsehelgen ble skapt av en kombinasjon av sterk snøsmelting i fjellet og mye nedbør.

— I de nærmeste dagene får vi ikke denne kombinasjonen, og da skal vassdragene kunne ta unna vannet, sier Johnsen.

Si din mening i kommentarfeltet under!