Flomskader for 30-40 millioner

Skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene etter flommen på Østlandet.

Om lag 300 skademeldinger hadde kommet inn til forsikringsselskapene torsdag ettermiddag.

– Vi anslår at det er gjort skader for 30-40 millioner kroner. Det vil komme inn flere skademeldinger etter hvert, så endelig anslag over skadeomfanget er ikke klart, sier informasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon til NTB.

Bedre enn først fryktet Skadeomfanget er likevel mindre enn det man først fryktet.

– Skuldrene har senket seg litt. Vi har jo alle sett veldig dramatiske bilder fra flomområdene, men det behøver ikke bety at erstatningsutbetalingene blir høye, sier Osland.

– Mange av områdene som er rammet denne gangen, er ikke så tettbygde, og det er delvis landbruksarealer det er snakk om. Dermed blir skadene mindre, sier han.

Mange har de siste dagene mintes flommen på Østlandet i 1995, som førte til enorme skader.

– Flommen den gang var langt verre enn det vi ser i dag. Flommen kom stedvis helt opp i 100-årsflom, og den pågikk over nesten en måned. Erstatningene den gang kom opp i 928 millioner kroner, og det er svært langt igjen til et slikt nivå, sier Osland.

Avlinger ødelagt Bønder i flomrammede områder fortviler over ødelagte avlinger. Statens naturskadefond fikk torsdag en foreløpig oversikt over skadene fra lensmenn og fylkesmenn.

– Erstatning etter avlingssvikt avhenger av hvor stort tapet blir. Det vet vi først når sesongen er over, sier seksjonssjef Gunn Eide i seksjon avlingssvik og naturskade i Statens landbruksforvaltning.

Private kan få erstatning i de tilfeller der man ikke kan forsikre seg mot skader ved en alminnelig forsikringsordning. Skader som direkte skyldes naturulykker, gir rett til erstatning

– Hvor store skadene blir denne gangen, avhenger av hvor raskt vannet trekker seg tilbake. Det varierer også etter hva som produseres. Grønnsaker blir svært raskt ødelagt, mens gress som skal bli til fôr, klarer seg lenger. Korn og poteter kan også tåle å stå under vann en kort periode, sier Eide. (©NTB)

SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX
SCANPIX