Mange veier ble stengt i dag på grunn av ras og flom, og flere bygder er isolert. I Skjervøy i Troms har flere butikker og bolighus fått skader på grunn av oversvømmelse. Mannskaper fra Skjervøy kommune og Sivilforsvaret jobbet med å pumpe bort vannet og begrense vannskadene, melder NRK.

Fra i morgen tidlig melder Meteorologisk institutt om nordvestlig full storm i Troms. Ifølge Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) vil vannføringen også i morgen komme over nivået for middelflom i de fleste lavereliggende vassdragene i Troms og nordre del av Nordland.NTB