Og avdelingen som er blant de flinkeste til å få kronene til å strekke til på Haukeland er Lungeavdelingen.

Konklusjonen i fjorårets rapport fra SINTEF Helse med sammenligningsdata for spesialisthelsetjenesten er klar.

Helse Vest er det helseforetaket som må klare seg med minst helsebevilgninger pr. innbygger fra staten. Og Haukeland Universitetssykehus har lavest kostnadsnivå blant de fem regionsykehusene her til lands.

– Dypt urettferdig å forlange at vi som er så effektive fra før må effektivisere enda mer, sier toppledelsen og de ansatte ved sykehuset i kor.

De skjønner ikke hvordan de skal få endene til å møtes når styret har pålagt dem å kutte budsjettet for Helse Bergen med 118 millioner.

Pasienten i sentrum

– De siste årene har vi jobbet virkelig systematisk for å sette pasienten i sentrum, sier avdelingssjef Alf Henrik Andreassen på Lungeavdelingen.

Det var Haukeland-ledelsen som henviste BT til Andreassen da vi ba om å få besøke en avdeling som scorer høyt både på effektivitet og pasientbehandling.

– Vi legger stor vekt på at personalet skal jobbe sammen i en gruppe rundt den enkelte pasient, sier han, og fortsetter:

– Det ideelle er at pasienten så langt det er mulig skal ha samme lege og de samme pleierne fra første dag han kommer i kontakt med avdelingen. Fremdeles kan vi bli bedre, mens jeg synes vi har oppnådd resultater.

Ingen samlebåndspasienter

Lungeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus er ikke en avdeling der pasienter kan behandles kjapt og effektivt etter samlebåndsmetoden.

Mange av pasientene som kommer dit, lider av alvorlige og kompliserte lungesykdommer som kols og lungekreft. Disse diagnosene krever behandling og pleie av personell med stor erfaring og kompetanse

Gjennomsnittlig liggetid er 8,4 døgn. Det er hele tre døgn mer enn gjennomsnitts liggetid for hele sykehuset.

– Vi har forbedret oss mye på dette området de siste årene. For tre år siden var gjennomsnittlig liggetid over ti dager pr. pasient, sier avdelingssjefen.

Han tror avdelingen har oppnådd gode resultater fordi avdelingsledelsen har lykkes med å delegere ansvar til alle som er ansatt der.

– Min erfaring er at god informasjon, gode rutiner og ansvarsdelegering også gir godt arbeidsmiljø. Da går hverdagen lett. Dessuten gir det også fornøyde pasienter. Og det er jo for pasientene vi er til, sier han.

Flink til å svare

På et av pasientrommene på Post 1 i femte etasje, der pasientene som ligger på respiratorisk overvåkingsenhet, holder til, treffer vi Gudlaugur Runarsson (42).

Han ble overført til Haukeland Universitetssykehus fra sykehuset på Stord på grunn av sterk lungebetennelse for fire dager siden.

– Jeg hadde vært syk to uker uten å bli bedre, da jeg ble overført hit. I dag er det faktisk første gang jeg har klart å være ute av sengen, sier han. Ved siden av står Runarsson lege, overlege Rajinder Sharma. Han informerer om at han vil gi beskjed om resultatet av prøvene han har tatt, så snart de kommer fra laboratoriet.

– Legen har vært flink til å holde meg orientert om sykdommen. Dessuten er han imøtekommende og flink til å svare på mine spørsmål. Legen kommer når jeg spør etter han. Det synes jeg er fint, sier Runarsson.

Han synes det er uforståelig at Haukeland må krympe budsjettet mer enn det sykehuset allerede gjør.

JAN M. LILLEBØ