TRON STRAND tron.strand@bergens-tidende.noOsloI 2000 grunnstøtte 115 yrkesskip i Norge. Det ble gitt 508 bøter for forhold begått på sjøen.— Tallet for grunnstøtte skip er bekymringsfullt og alvorlig, sier Sjøfartsinspektøren i Bergen, John Ramsøy, til Bergens Tidende.- En del av grunnstøtingene skyldes at vakthavende har sovnet. Ofte innebærer det også brudd på vaktholdsbestemmelsene. På natten skal det alltid være to mann på broen, sier Ramsøy. - Dette er forhold som har ført til en god del bøter. Fengselsdommene Norge har seks sjøfartsinspektører. De har akkurat sendt inn sin årsstatistikk til Sjøfartsdirektoratet. Av tallmaterialet fremgår det at mellom 60 og 65 prosent av alle straffereaksjoner på sjøen retter seg mot førere av fritidsbåter. Ifølge sjøfartsinspektør Finn Paulsrud i Oslo skjuler det seg en mengde ulike forhold bak fjorårets 508 bøter. Det dreier seg om alt fra forurensing, til promille og manglende sertifikater for skip eller mannskap. 43 saker med fengselsdom ble ført gjenno m rettsapparatet i fjor. 25 saker endte med ubetinget fengsel, mens 18 saker ga betinget fengsel. Det ble i tillegg gitt påtaleunnlatelse i 30 saker. I 1999 var det 49 saker som førte til fengselsdom.Ser vi på tall fra det siste tiåret, gir det et gjennomsnitt på 58 saker i året med fengselsdom som resultat. Det er mer enn en dom per uke for brudd på ulike lover som gjelder til sjøs.Sjøfartsinspektørene hadde ytterligere 316 saker til behandling, men disse førte ikke til noen form for forføyning. Nye forlis De siste par månedene har det vært flere forlis langs norskekysten. "John R", "Green Ålesund" og "Steinfalk" er eksempler på dette. Det er ennå for tidlig å si om disse sakene kan føre til bøter eller straff mot rederi eller mannskap.Etter innføring av ISM-koden er det ventet at bruken av foretaksstraff innen skipsfarten øker. Det skyldes at rederi og landorganisasjon har et klarere definert ansvar, for eksempel for at bemanningen er tilfredsstillende. Grunnstøting og kollisjon Statistikken viser at en rekke grunnstøtingssaker ikke er avsluttet. Eventuell påtale eller bot er ikke avgjort i hele 172 saker. Flere av de uavklarte sakene gjelder HSD-forlis og ulykker som de med "Sleipner" og "Baronen". En mye omtalt sak hvor det ble utferdiget bøter i fjor, var i saken om Color Lines "Kronprins Harald", som grunnstøtte i Oslofjorden i 1999. Kapteinen fikk og vedtok en bot på 15.000 kroner. Annenstyrmannen fikk også bot, men den nektet han å vedta.