I skoleåret 2004/2005 fullførte for første gang flere kvinner enn menn utdanning med en varighet på mer enn fire år ved landets universiteter og høyskoler, melder forskning.no.

4.052 kvinner avsluttet en utdanning på minst fire år ved et universitet eller en høyskole. Bare 3.796 menn fullførte en slik utdanning.

Kvinnene har likevel ikke klart å ta igjen mennene når det gjelder doktorgrader. Menn sto for 506 doktorgrader i skoleåret 2004/2005, mens bare 332 doktorgrader var signert av en kvinne.

Helse-, sosial— og idrettsfag var de mest populære universitets- og høgskoleutdanningene på lavere nivå i fjor. Kvinner sto bak 85 prosent av 7.400 utdanninger som ble fullført på disse fagområdene på lavere nivå.