RUNE VALDERHAUG

I årets første fire måneder kom det 14.258 telefonhenvendelser til Kirkens SOS fra fortvilte mennesker i Hordaland. Bare Oslo er i nærheten av et slikt antall. Men selv om Oslo har et høyere folketall, kommer det flest telefoner fra Hordaland. Fra Oslo fikk man 13.773 telefoner. Også Akershus har flere innbyggere enn Hordaland, men derfra var det bare knapt 3000 personer som ringte Kirkens SOS for å snakke om sine livskriser og personlige problemer.

— Vi har ikke vært klar over disse tallene før nå. Denne statistikken viser hvor telefonene kommer fra, ikke hvor de besvares. At vi mottar så mange henvendelser fra mennesker i Hordaland er overraskende, sier daglig leder Greta Gramstad i Kirkens SOS i Bjørgvin til Bergens Tidende.

Færre fra Sogn og Fjordane

Avdelingen i Bergen dekker hele Bjørgvin bispedømme. Men det er likevel stor forskjell på Hordaland og Sogn og Fjordane. I forhold til folketallet er det mer enn tre ganger så mange telefonhenvendelser fra Hordaland enn fra nabofylket i nord.

— Vi vet lite om årsaken til dette. Kanskje er Sogn og Fjordane det trivselsfylket, det ofte har vært omtalt som. Vi har i alle fall ingen fornuftig forklaring. For markedsføringen vår er like omfattende i nordfylket, som i Hordaland, legger Gramstad til.

Hun tror ikke at hordalendingene sliter med mer psykiske lidelser, medmenneskelige konflikter og andre problemer enn andre mennesker. At Hordaland topper telefonstatistikkene skyldes nok heller at Kirkens SOS i Bjørgvin har satset på et svært målbevisst informasjons- og PR-arbeid for å gjøre den kirkelige krisetelefonen kjent. I flere år har Kirkens SOS fått store pengegaver fra Sparebanken Vest. Dessuten mener Gramstad at Bergens Tidendes bidrag i form av gratisannonser har hatt stor effekt.

Satser i utlandet

— Ikke minst gavene fra banken har gjort oss i stand til å satse på PR- og informasjonsarbeid. Blant annet har vi nådd ut til folkehøyskoler, alle ungdoms- og videregående skoler med de såkalte HJELP-kortene for unge, sier hun.

Kirkens SOS har for øvrig nylig fått en ny sjekk på 250.000 kroner i gave fra Sparebanken Vest i Bergen. Også disse pengene skal i hovedsak gå til informasjonstiltak. Nå skal telefontjenesten gjøres kjent blant nordmenn bosatt i utlandet. Dette skjer i samarbeid med Sjømannskirken, og målgruppen er alt fra ansatte på oljeinstallasjoner til norske ungdommer, som studerer i utlandet, sjøfolk og nordmenn som har bosatt seg under mer eller mindre fjerne himmelstrøk. Dessuten skal man satse på markedsføring av Kirkens SOS på alle legekontorene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ny stor gave

Til sammen har Kirkens SOS mottatt 1,8 millioner kroner fra banken, som hvert år setter av inntil 25 prosent av sitt overskudd til allmennyttige formål.

— Vi er imponert over den jobben Kirkens SOS gjør. Dette er et arbeid med mange ildsjeler og gode resultater. Når vi deler ut penger, stiller vi krav til at mottakerne gjør en skikkelig jobb. Det vet vi at Kirkens SOS gjør, sier banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vest.

STOR GAVE: Banksjef Harald Queseth i Sparebanken Vest ga nylig nye 250.000 kroner til Kirkens SOS. Daglig leder Greta Gramstad mottok gaven.