Totalt omkom 16 personer i første halvår 2009 som følge av ulykker med fritidsbåt. Fire av ulykkene fant sted i Hordaland. Dermed topper fylket statistikken sammen med Sør-Trøndelag.

I Sogn og Fjordane har én person omkommet så langt i år, ingen i Rogaland.

I de foregående 10 årene — til sammen - har 10 personer mistet livet i fritidsbåtulykker i Hordaland.

Statistikk fra Sjøfartsdirektoratet

12 av dødsulykkene i Norge i perioden skyldes fall over bord eller kantring.

Mest menn

Antallet omkomne første halvår 2009 er det samme som i fjor. Fortsatt er det flest menn som omkommer i fritidsbåtulykker. Tallene for første halvår er 15 menn, én kvinne og ingen barn. Blant de omkomne er det menn over 60 som er i klart flertall, viser statistikken fra Sjøfartsdirektoratet.

— Det er urovekkende at så mange godt voksne menn omkommer. Vi tror det i stor grad kan skyldes dårlige holdninger til egen sikkerhet på sjøen. Her må den enkelte bli flinkere til å ta ansvar for egne holdninger til sikkerhet, sier Petter André Søreng som er leder av Vis Sjøvett i Sjøfartsdirektoratet.

Faller over bord

Flertallet av dødsulykkene ved bruk av fritidsbåt skyldes fall over bord eller kantring. For første halvår utgjorde fall over bord 7 dødsulykker, mens kantring var årsaken til 5.

Obligatorisk båtførerbevis skal innføres fra 1. mai 2010.

— Selv om obligatorisk båtførerbevis kun gjelder for de som er født 1.1.1980 eller senere, anbefaler vi alle som skal bruke fritidsbåt å ta båtførerbeviset, sier Søreng i Vis Sjøvett.