Dette viser en undersøkelse gjort av Direktoratet for brann— og eksplosjonsvern (DBE) og Parexel Medstat Research.

— Brannsikkerheten for utsatte grupper kan bare ivaretas gjennom forebyggende tiltak i hjemmet til den enkelte beboer, sier avdelingsdirektør Helge Stamnes i DBE.

Brannvesenet jobber nå med å få kommunene til å innføre tiltak som er tilpasset de enkelte beboere, som for eksempel røykvarslere for hørselshemmede.

(NTB)