Bergen har hatt en klar vekst i bruken av piggfrie vinterdekk siste år og er med sine 73 prosent byen der flest velger å kjøre piggfritt. Tallene kommer frem i en undersøkelse som Vegvesenet gjennomførte i Bergen, Drammen, Oslo, Stavanger og Trondheim i vinter.

— Den store økningen i Bergen er trolig et resultat av et storstilt arbeid med å utvikle nye tiltak mot luftforurensing, for eksempel barnebillettpris på bussene for alle når det varsles at luften er dårlig, sier Pål Rosland i Statens vegvesen i en pressemelding. Undersøkelsen er gjennomført i form av intervjuer på åtte til ti bensinstasjoner i hver av byene.

Mens det i 1999 var 62,9 prosent som valgte piggfritt i Bergen, viser resultatene fra 2004 at 73,2 prosent velger piggfrie dekk. I Oslo har veksten i samme periode vært veldig sterk. For fem år siden kjørte undre halvparten (49,7 prosent) piggfritt, i år har hovedstaden nesten tatt igjen Bergen med 72 prosent piggfritt.

Stavanger er byen som kommer nærmest Bergen i andel som velger piggfritt. 72,2 prosent av siddissene kjører uten pigger. I Drammen kan de vise til en sterk utvikling de siste årene. Fra 2003 til 2004 steg andelen som kjører piggfritt fra 58,7 prosent til 66,3.

Minst interessert i å kjøre piggfritt er trønderne med en andel på 60,5 prosent. Men økningen fra 1999 er formidabel. Da var det til sammenligning kun 32,8 prosent som kjørte piggfritt.