Det plasserer Norge på toppen i Vest-Europa.

En gjennomgang av asylstatistikker fra 1988 (da Utlendingsdirektoratet ble opprettet) og fram til 2006 viser at det ikke har blitt lettere for asylsøkere å få opphold i Norge etter at Utlendingsnemnda (UNE) ble opprettet, skriver Ny Tid.

I alle årene etter at UNE startet behandlingen av klagesaker har over 90 prosent av klagesakene endt med avslag. For årene 1988-2000, da klagene ble behandlet av Justisdepartementet, var avslagsprosenten mellom 63 og 88 prosent.

– Dette er oppsiktsvekkende. Da UNE ble opprettet var det for å styrke den individuelle behandlingen av asylsøkere. At avslagsprosenten under UNEs år konstant ligger over 90 prosent viser etter min mening at man har en politikk som går ut på å begrense antall asylsøkere som får opphold i Norge, sier Ola Melbye Pettersen, nestleder i SOS Rasisme.

En sammenligning med andre europeiske land viser at avslagsprosenten i klagesaker fra asylsøkere er den høyeste i Europa. Totalt for 2005 avslo Norge 92 prosent av klagesakene. Deretter følger Danmark med 85 prosent, Frankrike med 84, Belgia med 80, og Storbritannia med 79 prosent.

– Jeg har egentlig ikke noen annen kommentar enn at det er vanskelig å sammenligne to forskjellige regimer. Det blir litt som å sammenligne epler og pærer og bananer, sier assisterende direktør Siri Johnsen i UNE i en kommentar.