UDIs halvårsstatistikk viser at antallet asylsøkere fra Somalia er doblet sammenlignet med første halvår i 2010. Hittil i år har 1.079 somaliere søkt om asyl i Norge, mot 532 i fjorårets første halvår.

Økning

Den nest største asylsøkergruppen kommer fra Eritrea. 779 eritreiske statsborgere søkte asyl i første halvår i år, en økning på 10 prosent fra samme periode i fjor.

— I første halvår utgjorde somaliere og eritreere om lag 40 prosent av det totale antall asylsøkere til Norge, sier UDI-direktør Ida Børresen i en pressemelding.

Sultrammet

Tørken som det siste året har rammet Afrikas Horn, er i mange områder den verste siden årene 1950 og 1951, og ti millioner mennesker står ifølge FN i fare for å bli rammet av sult.

UDIs halvårstall viser imidlertid at det totale antallet asylsøkere er stabilt. 4.522 personer søkte om asyl i årets seks første måneder, mot 4.648 i samme periode i fjor.

Uroen i Nord-Afrika har ført til at det samlede antallet asylsøkere fra Algerie, Marokko, Tunisia, Egypt og Libya er nær doblet. Likevel utgjør de 230 nordafrikanske asylsøkerne bare 5 prosent av det totale antallet asylsøkere til Norge.