Avgangen ble offentliggjort på en pressekonferanse onsdag.

Flesland fratrer med umiddelbar virkning, og sier hun håper avgangen vil bidra til å skape ro i selskapet.

Samtidig blir styret i Avinor sittende.

Nic. Nilsen er konstituert som ny Avinor-sjef.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) tar til etterretning at Randi Flesland trekker seg som administrerende direktør i Avinor, og berømmer henne for jobben hun har gjort.

– Jeg tar til etterretning at styret i Avinor og administrerende direktør Randi Flesland nå er kommet fram til at ro i selskapet best kan sikres ved å slippe nye krefter til i ledelsen av selskapet, uttaler Navarsete.

– Randi Flesland har vært en dyktig, lojal og profesjonell leder for Avinor i en krevende omstillingsperiode. Jeg har respekt for avgjørelsen om å gå fra stillingen med sikte på en riktig utvikling for selskapet i tiden framover, tillegger samferdselsministeren.

Navarsete opplyser at hun har hatt en løpende dialog med styreleder Anders Talleraas i saken, og at styrelederen onsdag orienterte henne om endringene i ledelsen i Avinor.

TREKKER SEG: Avinor-direktør Randi Flesland.