Meningsmålingen er utført for Bergens Tidende av markedsanalyse— og rådgivningsfirmaet Nye Fakta.

46 prosent av de spurte svarer nei på spørsmålet om Norman bør si fra seg statsrådjobben.

De 300 spurte i målingen ble forelagt dette spørsmålet: «Statsråd Victor Norman har i dag beklaget pengebruken han er kritisert for de siste dagene. Han kommer ikke til å trekke seg som statsråd. Mener du at han bør trekke seg?»

Lite pop blant kvinnene

64 prosent av kvinnene i utvalget svarte ja på spørsmålet, mens 36 prosent svarte nei.

Faglig leder Nils M. Sortland i Nye Fakta sier at dette er et betydelig tall. Blant mennene som ble spurt, var det bare 40,6 prosent som svarte at Norman bør trekke seg, mens et flertall på 59,4 prosent mener ministeren fra Bergen kan fortsette.

— Spørsmålet om Victor Normans overforbruk på representasjonskontoen er en sak som preget nyhetsbildet onsdag. Man skulle kanskje vente at det var flere enn de 54 prosentene som ville svare ja på spørsmålet om han burde gå av som statsråd. Men hvis det er slik at folk etter Normans pressekonferanse har vært mer bevisst på at det hele kokte ned til 13.000 kroner, kan det forklare at tallet ikke ble høyere, sier Sortland.

De eldste sier ja

Det er også betydelige forskjeller på hvordan folk i de ulike aldersgrupper har svart. Av de spurte over 50 år, var det 61,2 prosent som svarte ja på spørsmålet om Norman bør trekke seg. I aldersgruppen 31-50 år, svarte 45,4 prosent ja, mens i gruppen 18-30 år svarte 58,5 prosent ja.

Sortland sier at det er naturlig at de eldste av de spurte vil vektlegge rettferdighet og signaleffekter, og det faktum at Victor Norman er øverste politiske leder for det departementet som er satt til å forvalte statens regelverk på dette felt.

<b>INNBITT:</b> En innbitt og til tider ironisk Victor Norman la alle regninger på bordet under pressekonferansen i Oslo onsdag. Særlig kvinnene og de eldre har problemer med å svelge beklagelsen hans.
Håvard Bjelland