Ifølge målingen svarer 66 prosent at de støtter utbygging av gasskraftverk på Mongstad. 20 prosent sier de ikke støtter utbyggingen, mens 13 prosent ikke har bestemt seg for hva de skal mene, melder Aftenposten.

Størst støtte får Mongstad-utbyggingen fra dem som stemmer på Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet.

Velgere som stemmer på Venstre, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti er mest skeptiske til utbygging av gasskraftverk på Mongstad.

I den samme målingen har velgerne blitt spurt om de mener det var riktig av Sosialistisk Venstreparti å bli værende i regjeringen, eller om SV burde forlate regjeringen som nå har gått inn for bygging av gasskraftverk. Halvparten av de spurte sier det er riktig av SV fortsatt å være i regjeringen, mens 35 prosent mener SV burde ha gått ut av regjeringen. 15 prosent er usikre.

Blant SV-velgerne selv er det 87 prosent som mener partiet kan fortsette i regjering med hevet hode.

Silje Robinson