I forbindelse med sin masteroppgave har Monika Dybdahl Jakobsen ved NTNU i Trondheim fått Norsk Statistikk til å gjennomføre en undersøkelse blant 1.000 menn og kvinner fra hele landet. Respondentene er spurt om sitt syn på homofile foreldre, og undersøkelsen viser at 55 prosent mener homofile par er like gode foreldre som heterofile. 30 prosent er uenige i dette, skriver Adresseavisen.

Kunstig befruktning

I undersøkelsen framgår det også at 66 prosent av de spurte sidestiller homofilt og heterofilt samliv samt at 47 prosent støtter homofiles rett til å adoptere. Også når det gjelder kunstig befruktning av lesbiske synker antallet positive respondenter. 42 prosent sier ja til dette, mens 45 prosent inntar det motsatte standpunkt.

– Parforhold anses som en privatsak, folk støtter at man realiserer seg selv og finner kjærligheten. Det kan forklare at mange er positive til homofil kjærlighet. Barn derimot, blir i større grad sett på som «offentlige», noe oppvekstlover og reguleringer bidrar til. Selv om antallet synker er det flere som er positive enn negative, med unntak i befruktningsspørsmålet, sier Jakobsen til avisen.

– Normalisering

Forsker Kristinn Hegna ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) sier Jakobsens funn samsvarer med en NOVA-rapport fra 1999.

– At flere er positive tyder på en normalisering av homofili. Dette tyder på at det blir færre fordommer fremover, sier Hegna til Adresseavisen.

Yngre personer, kvinner, mennesker med høy utdanning og SV— og Ap-velgere er mer positive til homofile foreldre enn eldre eller lavt utdannede personer, eller de som stemmer KrF, Frp, H eller Sp. Personer fra Oslo og Akershus er mest positive til homofile foreldre, mens de fra Sørvestlandet er mest kritiske.