55 prosent av den norske befolkningen ønsker at politikerne gjør kjøp av seksuelle tjenester straffbart. Ser man bort fra dem som ikke har gjort seg opp noen mening om saken, er 63 prosent for kriminalisering og 37 prosent mot. Det kommer fram i en måling Sentio har gjort for Adresseavisen

Undersøkelsen viser videre at mens 68 prosent av kvinnene ønsker at kjøp av sex blir gjort straffbart, ønsker bare 42 prosent av mennene det samme.

Professor og sexforsker Bente Træen ved Universitetet i Tromsø er ikke overrasket.

— Kvinner identifiserer seg sannsynligvis langt lettere med hvordan det kjennes å selge kroppen sin, enn hva menn gjør, sier hun til Adresseavisen.

— Kvinner knytter sex langt sterkere til kjærlighet enn menn, og det er flere restriksjoner og moralske føringer på kvinners seksualitet. Menn tenker nok lettere at kvinner selger kroppen sin frivillig, og ser ikke like lett kvinner som prostituerer seg som offer, sier Træen.

Mens 48 prosent av dem som er bosatt i Midt-Norge ønsker at horekunder skal kriminaliseres, er andelen 59 prosent på Østlandet. Det er flest tilhengere av kriminalisering i Oslo der 61 prosent av de spurte sier ja til dette.