Et flertall vil også heve aldersgrensen for kjøp av tobakk fra 18 til 20 år.

Det kommer fram i en meningsmåling Respons har gjennomført for Aftenposten .

I målingen sier folket sin mening om forslagene til nye restriksjoner for røykerne, som organisasjonen Tobakksfritt kom med denne uken.

Blant dagligrøykerne sier én av fire at det er greit å forby røyking på holdeplasser. 64 prosent av dem som ikke røyker selv, vil ha et slikt forbud.

Røykelovens far, Dagfinn Høybråten, er mer liberal enn nesten halvparten av folket når han sier nei til røykeforbud på uteserveringer. 48 prosent av de spurte i meningsmålingen er helt eller delvis enige i at et slikt forbud bør komme. Et stort flertall av de spurte vil også heve aldersgrensen for kjøp av tobakk fra 18 til 20 år. Sju av ti støtter forbud mot røyking i skoletiden.

– Hva som skal skje på skolens område i skoletiden, får være opp til de forskjellige skolene å avgjøre. Utenfor skolens område får folkeskikken regulere røykingen, synes Bent Høie (H), som heller ikke ser noe behov for å høyne aldersgrensen. Han er imidlertid overrasket over hvor restriktivt folket ser ut til å være i forhold til røyking.

– Jeg tar det som et signal om at røyking er på vei ut. Selv om jeg ikke vil ha like mange forbud som folkeflertallet, synes jeg det er flott, sier Høie.