Målingen er landsomfattende og ble gjort i oktober. Vel 1000 personer svarte på spørsmålene. Og har de vært ærlige, behøver ikke bar— og pubeierne frykte tomme lokaler selv om det blir innført røykeforbud. Hele åtte av ti svarer nemlig at de vil gå ut mer eller minst like ofte om serveringsstedene blir røykfrie.

Kvinner mest positive

Ifølge undersøkelsen er kvinnene mest positive til røykeforbud på utesteder. Seks av ti kvinner synes røykeforbud er bra, mens bare fem av ti menn svarer det samme på dette spørsmålet.

Kanskje ikke så uventet er det ungdommen som er imot å innføre røykfrie barer og puber. Halvparten av de spurte under 30 år er negative. Skepsisen blir imidlertid mindre med alderen. Blant de over 60 år svarer seks av ti at de er positive til røykeforbud.

— Denne undersøkelsen bekrefter at flertallet i den voksne befolkningen faktisk støtter regjeringens forslag om å innføre røykeforbud på restauranter og barer. Det synes vi er meget gledelig, sier president i Den norske lægeforening Hans Kristian Bakke (bildet). Han mener undersøkelsen viser at restaurantbransjen ikke har noen grunn til å engste seg for tomme bord og barkrakker som følge av et eventuelt forbud.

Protester forstummet

— Forslaget skaper riktignok litt oppstyr nå, men jeg ser ingen grunn til at det blir langvarig, sier han og peker på at det også var mange høylytte protester den gang det ble ulovlig og røyke på fly og i møterom.

— I dag er disse protestene helt forstummet, sier presidenten i lægeforeningen.

Bakke understreker at ut fra et arbeidsmiljøperspektiv er det de ansatte i restaurantbransjen som får den beste effekten av forbudet.

— De restaurantansatte er den siste arbeidstakergruppen i Norge som får rett til et røykfritt arbeidsmiljø.

— Undersøkelser bekrefter at utbredelsen av lungekreft, kreft i urinblæren og hjertekarsykdommer ligger på topp i denne yrkesgruppen. Den viktigste årsaker er at de restaurantansatte i så stor grad er utsatt for passiv røyking.

— Røykeforbud på restauranter vil også føre til mange vil røyke mindre fordi røyken dermed ikke blir så lett tilgjengelig.

Slutt på festrøyking

Dessuten påpeker Bakke at et røykeforbud på utesteder trolig vil føre til at færre unge begynner å røyke.

— Mange begynner som festrøykere. Får vi et forbud vil utesteder miste sin betydning som reskrutteringsareal.

Bakke understreker viktigheten av å følge opp forbud med antirøykekampanjer. Derfor berømmer han helseminister Dagfinn Høybråten, som starter en storstilt kampanje allerede over nyttår.

— Dette er også en påminnelse til fastlegene om at de også må ta opp røyking med sine pasienter og gi dem hjelp til å slutte.

GÅR I BRESJEN: Kaffebaren Lille Zachen er trolig byens første røykfrie bar. Der må gjestene ta plass i uteserveringen hvis de vil fyre opp en røyk. Der venter varme pledd, oljelamper på bordene og to varmestolper som luner godt. Noe Anne Dijksma visste å sette pris på da hun besøkte baren.<p/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN