ATLE ANDERSSONatle.andersson@bt.no

Sentrumspartiene vil heller ikke være med på regjeringens kuttplaner. Det er knyttet stor spenning til Stortingets behandling av forslaget til fornyelse av Forsvaret. Et klart flertall på Stortinget vil nemlig pålegge regjeringen å gjøre omfattende endringer i langtidsproposisjonen om Forsvaret.

Vil ha MTB-er BT vet at sentrumspartiene i dag vil presentere et opplegg med en årlig ramme til Forsvaret som overstiger regjeringens forslag om 25 milliarder kroner.I sentrumspartienes forslag ligger det også inne bygging av et mindre antall nye MTB-er. Dermed ser regjeringen ut til å lide nederlag i striden rundt fremtiden til denne klassen av marinefartøyer. I langtidsproposisjonen om Forsvaret foreslo regjeringen, med Forsvarssjefens velsignelse, nemlig å kutte ut missiltorpedobåtene som del av fremtidens sjøforsvar.

Refset Dermed er trolig Umoe Mandals prosjekt for bygging av MTB-er i "Skjold"-klassen reddet, selv om programmet ikke ligger an til å bli så ambisiøst som verftet opprinnelig håpet.

Ap-regjeringen er tidligere blitt refset av LO for sitt standpunkt om å kutte ut MTB-ene.

Sentrumspartiene vil også bruke mer penger enn regjeringen på Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene, og dessuten bygge ned elitedelen, den såkalte spisse enden, til fordel for en bredere profil, som også skal sikre den allmenne verneplikten.

Verneplikten Venstre-leder Lars Sponheim ønsker ikke å kommentere enkeltdetaljer i sentrumspartienes samkjørte forsvars-opplegg som blir presentert på en pressekonferanse i dag. Men han sier til BT at V/KrF/Sp foreslår konkrete tiltak som skal sikre at verneplikten opprettholdes. Det gjøres ifølge sentrumspartiene ved at femti prosent av alle unge norske menn skal avtjene førstegangstjeneste. I regjeringens forslag er andelen nede i 35 prosent, noe Sponheim mener er en de facto nedbygging av verneplikten.

Høyre og Frp samlet Høyre og Fremskritttspartiet har alt gjort det klart at de vil bruke to milliarder mer enn regjeringen på Forsvaret. I et intervju med VG sier Høyre-leder Jan Petersen at partiet blant annet vil styrke Sjøforsvaret, bygge nye MTB-er og opprettholde Heimevern-styrken på 83.000 mann.

Høyre godtar heller ikke regjeringens forslag om å samle forsvarstoppene på ett sted.

— Det tar seg ikke ut at Norge ikke innfrir NATOs minstekrav til forsvarsbevilgninger, sier partiets forsvarspolitiske talsmann Ingvald Godal til NTB. Minstekravet er to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) til forsvarsformål.

Fremskrittspartiet har langt på vei samme prioriteringer som Høyre, ifølge Hans J. Røsjorde, som også er leder i Stortingets Forsvarskomite.