Undersøkelsen er gjennomført av Din Mening/Norsk statistikk på oppdrag for Nationen. 71 prosent av dem som bor på landsbygda, vil ha totalforbud mot import.

Over halvparten av befolkningen sier seg dermed enige med veterinærmyndighetene og Statens Næringsmiddeltilsyn om innføre totalforbud for å unngå kugalskap.

63 prosent av kvinnene og 53 prosent av mennene svarte ja på spørsmålet om å vedta forbud mot import. 68 prosent av de over 50 år mener dette er veien å gå, mens 49 prosent av de under 30 år vil ha totalforbud.NTB