– En milepæl, sier samferdselspolitisk talsmann for SV, Hallgeir Langeland, om innstillingen for Nasjonal transportplan som transportkomiteen på Stortinget i dag legger frem.

Mens Regjeringen i sitt forslag skjøv spørsmålet om høyhastighetstog frem i tid, sier flertallet på Stortinget at satsingen på tog som går i minimum 250 kilometer i timen, må komme så raskt som mulig.

**Les også:

— Lyntog lønner seg**

InterCity Først ut med kan bli det såkalte InterCity-triangelet mellom Oslo og Skien, Oslo og Lillehammer og Oslo og Halden. Og deretter skal det bygges høyhastighetsbaner for tog til Oslo fra Trondheim, Stavanger, Bergen, Göteborg og Stockholm.

– Flertallet mener Norge har et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetstog. Markedsundersøkelsen som Urbanet Analyse nylig har utført på oppdrag fra Jernbaneverket, viser at høyhastighetstog har potensial til å overta 75-95 prosent av det store flymarkedet mellom Oslo og de andre største byene i Norge, heter det i komiteens innstilling.

**Leserombudet:

Driver BT kampanje for lyntog?**

Utredning Stortingskomiteen har denne uken også blitt presentert for en analyse som jernbanegiganten Deutsche Bahn har gjort for høyhastighetstog i Norge.

Den konkluderer med at lyntog kan bli lønnsomt i Norge til tross for gigantiske investeringer.

– Det er markedsgrunnlag for høyhastighetstog i Norge, sier Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Torstein Rudihagen.

**Les også:

Bergen-Oslo på 4,5 timar**

Men først skal spørsmålet utredes. Slike utredninger har vært gjort før, men det nye, ifølge flertallet i Stortinget, er at det denne gang er et klart signal om at det er politisk vilje til å bygge høyhastighetsbane.

– Utredningen skal avgjøre om vi skal bygge om eksisterende jernbanespor til høyhastighetsbane, eller om vi skal bygge nye traseer, sier Rudihagen. Utredningen vil også avgjøre hvilke strekninger som skal bygges først.

Høy pris Deutsche Bahns forslag er å bygge helt nye spor, og det til en prislapp på flere hundre milliarder kroner. Jernbaneselskapet har blant annet regnet ut at en bane fra Oslo til Bergen/Haugesund/Stavanger vil koste 129 milliarder kroner til infrastrukturen, og 19 milliarder til togmateriell. Beregnet byggetid er syv år. Oslo til Trondheim vil koste 81 milliarder kroner til infrastrukturen, og 11 milliarder til togmateriell. Også den strekningen skal ha en byggetid på syv år.

– Da Bergensbanen ble bygget for 100 år siden, var det til en kostnad av et helt norsk statsbudsjett. Dette vil være mye mindre, sier Langeland.

– Det er en viktig forutsetning at disse togene kan konkurrere med fly, og det kan de. Likevel trenger folk rundt i landet ikke frykte for at det blir langt færre stoppesteder mellom de store byene. Men ikke alle tog vil stoppe på alle stasjoner. Noen tog stopper på noen stasjoner, mens andre tog stopper på andre stasjoner, sier Senterpartiets samferdselstalskvinne Jenny Klinge.

– Er dette en kritikk av Regjeringens manglende satsing på høyhastighetstog?

– Regjeringen har vært altfor passiv, sier Langeland.

– Når vil den første høyhastighetsbanen stå klar?

– Vi sier at den utredningen vi ber om skal være klar i god tid før den neste transportplanen skal presenteres om fire år. Men det er umulig å si nå når den første banen kan stå ferdig, sier Rudihagen.

I tillegg til Regjeringspartiene så har forslaget om høyhastighetsbane støtte fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti, mens Fremskrittspartiet er skeptisk.

Hva mener du om høyhastighetstog til Bergen? Si din mening.