Forslaget kom fra Hordaland Fremskrittsparti.

— Det er først og fremst av hensynet til den forskningen som gjøres på kunstig befruktning og terapeutisk kloning, sier Fremskrittspartiets nestformann John I. Alvheim til NTB for å forklare at han nå har snudd i dette spørsmålet.

Innført i januar

Egenandelen på assistert befruktning ble innført 1. januar. Arbeiderpartiet og SV ønsker også å fjerne egenandelen.

Hordalands-delegasjonen anført av Liv Røssland og forslagsstiller Laila Reiertsen fra Os står bak snuoperasjonen. Partiet var nemlig med å sikre flertall for de omstridte egenandelene i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor.

— Det er et paradoks at det er gratis å ta abort, mens de som ønsker et barn og trenger hjelp, må betale alt sammen selv. Det er dypt urettferdig, mener Røssland.

Sammen med Hordalands-delegasjonen vil hun også fjerne egenandelene på sterilisering.

Vil fortsatt tillate sprøyteform

Hordalands-delegasjonen fikk derimot ikke støtte for forslaget om å forby offentlige sprøyterom.

48 delegater - nesten en firedel av delegatene - stemte for resolusjonsforslaget mot sprøyterom fra Hordaland Frp, etter innstendige oppfordringer fra både Carl I. Hagen, John I. Alvheim og Siv Jensen om å avvise resolusjonen.

Saken var en av de meget få som har splittet landsmøtet, og debatten illustrerte både kulturforskjeller og geografiske skillelinjer. Mens partiledelsen, Oslo-benken og ungdomsorganisasjonen klart avviste forsøket på å binde partiet til motstand mot sprøyterom, fikk Hordalands forslag støtte fra mange delegater fra distriktene.

Hordaland Fremskrittsparti mener bygging av offentlige sprøyterom kan oppfattes som om kampen mot narkotika er gitt opp, og dermed gi helt feil signaler til ungdom.