Arbeiderpartiets representant Tom Pape brøt med sin egen partigruppe da spørsmålet om flytting av den amerikanske ambassaden skulle avgjøres onsdag.

Også Ane Willumsen fra Venstre brøt med sitt partis ståsted i striden.

De to helomvendingene sikrer flertall for flytting av ambassaden fra Drammensveien til Huseby.