ROY HILMAR SVENDSEN

I går ble AP, SV og Frp enige om en minimumssatser for søskenrabatt i alle landets kommunale barnehager. Avtalen innebærer at småbarnsforeldre vil få minimum 30 prosent søskenrabatt for barn nummer to, og hele 50 prosent fra barn nummer tre og videre. Sammen har de tre partiene flertall i Stortinget.

— Kommuner som allerede gir en større søskenmoderasjon, kan fortsette med det, sier stortingsrepresentant May Hansen (SV), som har vært saksordfører for stortingsmeldingen om barnehagene.

Stortingsmeldingen ble lagt frem 18. mars av statsråd Laila Dåvøy (KrF). Et av regjeringens forslag, var å pålegge alle kommunale og private barnehager å tilby søskenrabatt. Dåvøy ville det skulle være opp til hver enkelt kommune å bestemme satsen for moderasjon.

Nå blir det i stedet lik moderasjon i hele landet. De såkalte «barnehagekameratene» på Stortinget (AP, SV og Frp) fryktet at flere kommuner vil bruke mindre penger på søskenrabatt når det innføres en maksimumspris på 2750 kroner 1. mai i år, og at det ville bli store forskjeller på rabatten fra kommune til kommune.

— Vi ønsker en regelstyrt moderasjon og faste minimumssatser, slik at kommunene ikke kan ta pengene som blir bevilget til barnehagene og bruke dem på andre ting, sier May Hansen.

Søskenmoderasjonen er del av den nye barnehagereformen, som det er tverrpolitisk enighet om. I tillegg skal reformen gi:

  • Maksimalpris
  • Full barnehagedekning
  • Lovfestet rett til barnehageplass
  • Inntektsgraderte satser