JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.noEt mindretall, Høyre og Frp, er helt imot vegprising.Arbeiderpartiet, KrF, Sp, V og SV stod samlet da samferdselskomithen på Stortinget la frem innstillingen om veiprising før helgen. Dermed er det et solid flertall for prinsippet om vei-prising allerede før Stortinget skal avgjøre saken i begynnelsen av mai. Foreslår Sotrabrua I motsetning til bompenger, som innkreves for å finansiere bestemte veiprosjekter, innføres veiprising med det formål å regulere trafikken på veier med særlig stor kødannelse. I Bergens-området har veisjef Ole Chr. Torpp foreslått å innføre veiprising på den overbelastede Sotrabrua. Inntektene mener veisjefen kan benyttes til å finansiere et mye bedre busstilbud enn i dag mellom Straume og Bergen sentrum. Dette vil bedre fremkommeligheten for alle, og Samferdselsdepartementet mener at veiprising på den måten kan være et aktuelt alternativ til store investeringer i nye eller bredere veier. Lokal bruk av inntektene Flertallet i samferdselskomithen følger stort sett Samferdselsdepartementets forslag, som går ut på at inntektene fra veiprising skal benyttes i det området hvor avgiften blir innkrevet. Kollektivtransport, tiltak for trafikksikkerhet og miljøtiltak nevnes spesielt.I tillegg understreker flertallet at inntektene også kan brukes til drift av kollektivtrafikken. Det vil si til for eksempel å opprette flere bussruter eller til å sette ned billettprisene. Stortinget må godkjenne Flertallet understreker også at veiprising bare bør innføres der det foreligger lokal tilslutning. I særlige tilfeller kan Samferdselsdepartementet pålegge veiprising. For eksempel der ordningen omfatter flere kommuner, og bare in av dem går imot. Uansett må innføring av veiprising godkjennes av Stortinget. Klasseskille Mindretallet, H og Frp, er imot selve prinsippet om veiprising. Mindretallet, anført av samferdselskomithens leder, Oddvard Nilsen, hevder med grunnlag i en TØI-rapport at avgiften må være på rundt 30 kroner for å ha en virkning. Veiprising vil dermed bety et klasseskille på veien som særlig rammer barnefamilier, uføre og handikappede.