Et stortingsflertall bestående av SV, Ap og Frp ønsker å endre loven allerede til høsten, skriver Dagsavisen.

I dag er det moren som får foreldreansvaret alene hvis foreldrene ikke er gift.

På oppfordring fra SV krever nå Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet at samboende fedre straks får delt foreldreansvar etter at barnet er født.

— Det er helt åpenbart at det må være likestilling mellom gifte og samboende foreldre, sier stortingsrepresentant Trond Giske (Ap).

Godkjennes av mor

I familiemeldingen som ble lagt frem i vår gikk også regjeringen inn for felles foreldreansvar for samboere. Men ifølge forslaget skulle dette bare skje om farskapet ble erkjent og godtatt skriftlig av mor og paret erklærte at de bodde sammen.

— Fedrene må få delt foreldreansvar uten denne registreringen, sier stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV).

— Fedre har rett til delt foreldreansvar uavhengig av om moren godkjenner det, sier Giske. Verken Giske eller Holmås vil vente på Stortingets behandling av familiemeldingen til høsten.

— Vi har bedt departementet forberede en lovendring allerede nå, sier Holmås. Endringen kan dermed bli vedtatt til høsten.

Holmås tror lovendringen kan hjelpe til å trygge at begge foreldre har foreldreansvar.

— I prinsippet bør det være slik at både far og mor har foreldreansvar, selv om de ikke bor sammen. Det tror jeg også er det beste for ungene, sier han.

NTB