I fjor kom 20.000 yrkeshemmede tilbake i jobb etter endt attføring. Til sammenligning var tallet 11.000 i 2002, skriver Dagsavisen.

– Dette er en gledelig utvikling. Og det er særlig gledelig at vi faktisk har sett en liten nedgang i antall yrkeshemmede det siste året, sier NAV-direktør Tor Saglie.

Det er tre hovedårsaker til at flere yrkeshemmede kommer seg ut i jobb. For det første har det vært en sterk vekst av antall yrkeshemmede i Norge. I fjor var det om lag 90.000 yrkeshemmede her i landet, 60 prosent flere enn i 1995. Den andre grunnen er at arbeidsmarkedet er blitt bedre, og at næringslivet tar sjansen på å ansette folk som har vært yrkeshemmede. Den tredje årsaken er innskjerpinger av lovverket. Yrkesrettet attføring skal være prøvd før man får innvilget uføretrygd.

– Veksten har snudd og vi har lyktes i å bringe flere yrkeshemmede tilbake i jobb, sier Saglie. Han mener dette er helt i tråd med målene for NAV-reformen, og regner med at utviklingen vil fortsette i 2007.