— Dette er utrolig spennende. Greenstat kan være «the missing link» for å få realisert og kommersialisert fornybare energikilder som havvind, jordvarme og hydrogen, mener Venstres stortingsrepresentant Terje Brevik.

Han tror Greenstat vil være en pådriver for å elektrifisere Utsira med havvind.

— Det vil være en vinn-vinn situasjon. Vi får redusert CO2-utslipp, får Norges første fullskala pilotanlegg for havvind, og ny, fornybar energi som også kan brukes på markedet på land, sier Breivik.

Det er forskningsmiljøet ved Christian Michelsens Research som har tatt initiativet til et grønt lokomotiv etter modell av Statoil. Bergen Næringsråd støtter selskapet med penger, og tidligere har KrF sagt at de vil ha selskapet inn på statsbudsjettet som legges frem om en uke. Selskapet selv er nå ute i markedet for å få private investorer.

På samme måte som Statoil har bidratt til å bygge opp den norske olje- og gassindustrien, tar Greenstat mål av seg til å bygge opp den norske fornybare industrien.

Venstre, som er støtteparti for Erna Solberg-regjeringen, sier de vil presse regjeringen på å levere nok på klima.

— Derfor vil vi i statsbudsjettet foreslå å etablere et nytt investeringsselskap, Fornybar AS, med tre milliarder i kapital. Selskapet skal sikre langt flere forskningsprodukter innen fornybar energi og energibærere får anledning til å bli videreutviklet og testet, sier Breivik.

Han mener også det er mulig å dempe nedbemanningene i leverandørindustrien med nye klimatiltak.

— Ledige ressurser kan brukes til å investere i miljøtilta og starte arbeid med vedlikehold og rehabilitering i sektoren. Forskning viser at bare på boligplattformene finnes det et enøk-potensial på 450 GWh, tilsvarende 18 000 husstander. En kombinasjon av ekstraordinære enøk-avskrivinger og økt CO2-avgift kan gjøre det lønnsomt å investere i varmegjenvinning og andre tiltak, mener Breivik.