I fjor økte antallet pasienter på venteliste fra 174 til 225, en økning på nesten 30 prosent. I samme tidsrom har det vært en nedgang i antallet nyretransplantasjoner på 16.

LNT er særlig urolig over at antallet transplantasjoner med levende giver går ned. Dette antallet har ikke vært så lavt siden 2000.

Norge har i alle år vært et foregangsland når det gjelder transplantasjoner med levende giver, og andelen har stort sett ligget på 40-50 prosent de siste årene. I fjor sank den til under 40 prosent, skriver LNT i en pressemelding.

LNT tror at manglende kapasitet på sykehusene er noe av årsaken til nedgangen. De siste årene har det vært en dramatisk økning i antall pasienter med nyresvikt, mens kapasiteten på sykehusene ikke har hatt tilsvarende økning.

LNT ber derfor om at årsaken til at antallet levende givere er så lavt, må kartlegges, og at det bevilges midler til tiltak som kan bedre situasjonen.