Våren 2004 hadde 18 prosent valgt fastrente, men andelen har sunket jevnt og trutt de siste årene. Tredje kvartal i fjor lå andelen på 8,2 prosent, og den sank ytterligere mot slutten av året til 7,9 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Andelen som velger fastrente på banklån har sunket til 4,8 prosent i fjerde kvartal 2007, fra 11,3 prosent fra første kvartal 2004. Det er likevel kredittforetakene som har merket den største endringen. Her har andelen sunket fra 44,1 prosent fastrente til 6,7 prosent i samme tidsrom.

Endringene er mindre for de statlige låneinstitusjonene som Husbanken og Lånekassa. Her har andelen som velger fastrente sunket fra 42,2 prosent i første kvartal 2004 til 33,3 prosent fjerde kvartal i fjor.