Visepolitimester Geir Gudmundsen er meget fornøyd med at Kriminalomsorgen har økt antall varetektsplasser fra 60 til 85 de siste månedene.

— Vi har merket en klar forbedring, og det er gledelig. Jeg håper det blir varig, sier han.

Ulempen er at soningskøen blir enda lengre når varetektsfangene overtar cellene. Det er Per Sigurd Våge, direktør i Kriminalomsorgen region vest, smertelig klar over.

— Vi prøver å balansere to problemer mot hverandre, og nesten uansett hva vi gjør, vil vi bli utsatt for kritikk. Det er bra at politiet i Bergen er fornøyd med flere varetektsplasser, men det spørs om de er så fornøyde i andre politidistrikter når vi må flytte langtidsfanger til andre deler av Norge. Den vanskelige situasjonen i Bergen får konsekvenser for hele landet, sier Våge.

Han har frigjort plasser blant annet ved å overføre fanger fra lukket til åpen soning, i tillegg til at flere fanger enn før slippes ut etter bare å ha sonet to tredeler av straffen.

— Vi gjør dette for at ikke varetektsfanger skal sitte lenger i arresten enn 24 timer, slik reglene krever. Men det er flere motstridende hensyn å ta. Det er nesten som å balansere på en ball i bevegelse, sier Våge.

Han tror det fortsatt vil bli nødvendig å sende fanger til andre deler av landet.

— Vi er blitt lovet 30 nye celler i løpet av høsten, men likevel vil det mangle 170 plasser i regionen, sier Våge.