— De norske oljeselskapene med Statoil og Hydro i spissen må vise at dagens prosjekter på norsk sokkel er lønnsomme. Hvis ikke vil det få konsekvenser for hva de får tildelt av letearealer på sokkelen neste år, sier oljeminister Marit Arnstad til NTB.

Dermed kan det se ut til at Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) blir hørt. For TBL krever ifølge Dagens Næringsliv at regjeringen må gi utenlandske oljeselskap større andeler på norsk sokkel.

TBL hevder at norske oljeselskapers dominans på sokkelen ikke lenger er en garanti for at norsk leverandørindustri får oppdrag, derfor bør andre få slippe til når nye konsesjoner deles ut neste år. - Vi ser at Hydro og Statoil ikke har kapasitet til å kjøre fram prosjekter som burde vært kjørt fram, sier TBL-leder Offshore Rolf Waage til Dagens Næringsliv.

Verken Statoil eller Hydro kjenner seg igjen i bildet TBL tegner av situasjonen på norsk sokkel. - Vi kan ikke holde tilbake prosjekter som viser god økonomi fordi beslutningen om utbygging skjer ved flertallsbeslutninger i lisensene, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil til NTB.

NTB