På begynnelsen av 1980-tallet begynte man for alvor å registrere statsborgerskap i kriminalstatistikken. Da utgjorde utlendinger rundt 3 prosent av alle straffede for forbrytelser og rundt 8 prosent av alle innsatte. Siden er situasjonen blitt dramatisk forandret. Nesten 1.200 av 3.800 innsatte var utenlandske borgere per 1. juni 2011, skriver Dagbladet. De nye opplysningene er hentet fra stipendiat ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, Sigmund B. Mohn, forfatter av den kommende boken «Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede».

Økt kontroll og ny statistikk

Mohn mener økningen ikke nødvendigvis betyr at innvandrere begår flere lovbrudd.

– Det kan skyldes endringer i hvordan man lager statistikk, så vel som økte kontroller fra politiet, eller endringer i den ««grenseoverskridende kriminelle økonomien», sier Mohn til Dagbladet. Han forklarer blant annet økningen med økt mobilitet.

Øker med innvandring

– Norge har hatt en innvandring uten historisk sidestykke i denne perioden. Flere folk betyr mer kriminalitet, men ikke nødvendigvis at de er mer kriminelle enn nordmenn. Det er også tydelig at det er blitt et økt fokus på utlendingers kriminalitet fra kontrollapparatets side, sier Mohn, som peker på at kriminaliteten totalt sett ikke har økt.

Regjeringen åpnet i desember i fjor i Kongsvinger fengsel, spesialtilpasset for nesten 100 utenlandske fanger som skal utvises og ikke tilbakeføres til det norske samfunnet.