Særlig søker ungdommene utdanning til yrker i data,— design- eller mediebransjen. Og mens de offentlige høyskolene og universitetene har hatt en søkersvikt på 7,7 prosent den siste toårs perioden, opplever de private høyskolene vekst i søkermassen.

Derfor bygges stadig nye tilbud ut, skriver Aftenposten. Men skyhøyt søkertall til private høyskoler, er ikke hele forklaringen på at færre og færre søker seg til offentlige universitet og høyskoler.

Stadig flere unge velger nemlig å gå rett ut i arbeid etter videregående skole. Det er lett å få jobb, og det er stor etterspørsel etter unge, selv om de bare har videregående med allmennfag, opplyser Arbeidsdirektoratet.