Fra 1997 til 2003 var det 39 prosent økning i straffereaksjoner mot ungdom under 18 år. I befolkningen ellers steg dette tallet med 18 prosent, skriver Stavanger Aftenblad.

Sorenskriver Helge Bjørnestad i Stavanger tingrett mener utviklingen er betenkelig.

– Når du må sette ungdom i fengsel på vegne av samfunnet, er det ingen god følelse, sier han.

3 prosent av straffereaksjonene mot personer under 18 år ender med ubetinget fengsel. 75 prosent av dem som fengsles, havner igjen på skråplanet og begår nye lovbrudd.

Sorenskriver Bjørnstad mener derfor at fengselsstraff mot unge lovbrytere er en uegnet reaksjon. I stedet bør det satses mer på mekling i konfliktrådet, forebyggende tiltak og samfunnsstraff.