Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon reagerer kraftig på tallene som er hentet fra regjeringens forslag til statsbudsjett.

— Det er både uforståelig og uakseptabelt. Vi forventer at helseministeren tar nye grep for å snu denne negative trenden, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen i FFO.

Det er fylkesmennene som årlig rapporterer inn antallet unge funksjonshemmede som bor på aldershjem i Norge. I statsbudsjettet for 2009 var det 100 personer under 50 år som bodde på alderslignende institusjoner. Året etter hadde dette vokst til 134 personer mens departementet opplyser i budsjettet for 2011 at det bodde 137 unge funksjonshemmede på aldershjem.

— I de siste årene har utviklingen godt fra vondt til verre. Dette er alvorlig for de mange unge som ufrivillig blir plassert på institusjoner beregnet på de eldste i samfunnet. Det går ut over livskvaliteten, sier Ovesen.