Knivtrusler økte med 6 prosent fra 2006 til 2007 på landsbasis, viser tall fra Kripos. I 2005 ble 462 personer under 15 år registrert for straffbare forhold og 1,6 prosent av lovbruddene ble gjennomført med kniv eller annet våpen. I 2007 var antallet unge kriminelle personer steget til 553 og andelen som brukte kniv eller andre våpen hadde økt til 3 prosent, skriver Aftenposten.

– Det er for det meste unge under 23 år som bevæpner seg med kniv. Noen er redde fordi de har gjeld, noen tøffer seg og noen bruker kniv helt bevisst, sier stasjonssjef Bjørn Åge Hansen ved Sentrum politistasjon i Oslo til avisen.

I følge voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo har man sett en økning også i knivstikking de siste årene.

— Ungdommer som bærer kniv, gjør det i utgangspunktet for å forsvare seg. Men det har vist seg at det da like gjerne skjer at man går til angrep, sier hun til aftenposten .

Bjørnebekk sier at man vet hvordan man skal jobbe for å forhindre slike voldshandlinger i dag. At man er flink til å identifisere risikopersoner og at det finnes gode, forebyggende programmer.

Hennes egne studier viser at slike angrep sjelden er planlagt, men heller en eksplosiv reaksjon etter en opptrapping av en konflikt.

— Det har vist seg at hvis det er en kniv til stede, er det større sjanser for å bruke den etter en slik opptrapping. Når slike ting skjer, må det tas veldig alvorlig. Man må slå til raskt og jobbe på mange plan, poengterer hun.

ØKENDE BRUK: tall fra Kripos viser økning i knivtrusler blant unge.
BT